Outsourcing IT jest tańszy, niż myślisz.

Dla Edukacji


Szanowni Państwo,

  w związku ze zmianami, które nastąpiły w Ustawie o ochronie danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych.

  AverTech Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się m.in. w bezpieczeństwie systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ochrony danych osobowych.

  W chwili obecnej wprowadzamy ofertę kompleksowego audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych skierowaną do placówek oświatowych, która obejmuje:

•  Audyt Polityki Bezpieczeństwa;

•  Audyt Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym;

•  Audyt raportowania incydentów;

• Audyt funkcjonalności systemu IT pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych;

• Audyt bezpieczeństwa sieci informatycznych (LAN) w szczególności z uwzględnieniem aspektów ochrony danych osobowych.

  Czynności kontrolne podejmowane będą ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz pozostałymi aktami wykonawczymi w tym zakresie. Wynikiem audytu będzie sporządzenie raportu odzwierciedlającego stan bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niezgodności w celu ich usunięcia w przyszłości.

 

DEFINICJE

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Nr 118).

Dane osobowe – dane osoby, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. poprzez adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, adres IP, albo jeden lub wiele specyficznych cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

Polityka Bezpieczeństwa – zbiór spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne, a także określa w jaki sposób mają być chronione.

Systemy Informatyczne – zespół powiązanych ze sobą elementów , których zadaniem jest przetwarzanie danych za pomocą techniki komputerowej. Na system informatyczny składają się takie elementy jak sprzęt, oprogramowanie, zasoby ludzkie, procedury organizacyjne, bazy wiedzy.


POZOSTAŁY ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH:

• Opracowanie kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa.

• Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi.

• Administracja systemami IT, w tym sieciami LAN/WAN.

• Outsourcing ABI/ASI.

• Szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

• Usługa Chmury Obliczeniowej.

Nasi Partnerzy

INFINI SYSTEMS Sp. z o.o.

_________________________________

NETION Systemy Informatyczne

_________________________________

INFOTEC

_________________________________

Tellogistic Polska

tellogistic

_________________________________

DITT.PL

ditt

_________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOMATOR"

domator

_________________________________

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowe